57579
ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ » IS GUVENLIGI OLCUMLERI » TERMAL KONFOR OLCUMU

Termal Konfor Ölçümü

Genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.
 
Kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığının hemen farkına varılmaz, ancak bir süre geçtikten sonra hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulur. 
 
Termal Konfor Ölçümleri (Isı Nem) ise;
İş yerlerinde uygun çalışma koşulları için yeterli sıcaklık ve nemin oranının sağlanması gerekmektedir.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde de yer aldığı gibi ; 
 
"kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı olması esastır." Bu amaçla işyerlerinde yaptığımız ısı ve nem ölçümleri, firmalara çalışma koşullarını revize etmek amacıyla yardımcı olmaktadır.
 
İşyerindeki sıcaklık, nem, basınç değerlerinin ölçümleri alınarak mevzuat hükümleri çerçevesince değerlendirmeleri yapılmaktadır.
 
Havalandırma sistemlerinin hava akım hızları ölçülerek, sistemlerin yeterliliği ya da yetersizliği konusunda değerlendirmeler yapılmasına imkan tanımaktadır.
İşyerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standardlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. 
 
Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standardlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.