57579
ANASAYFA » S_S_S

        Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Kaynak 1: 25 Nisan 2013 tarihinde 28628 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren;
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2.1.3 madde
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm


        Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 

Kaynak 1: 25 Nisan 2013 tarihinde 28628 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren;
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2.2.2 madde
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm 

        Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Kaynak 1: 25 Nisan 2013 tarihinde 28628 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren;
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2.3.2.madde
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm 

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol ve  Muayenesinin amacı,  çalışma alanlarında kullanılmakta olan bütün araç ve malzemelerden kaynaklanabilecek,  kazaları engellemek, ileride oluşabilecek daha büyük zararlardan kaçınabilmek ve kullanılan araç aksesuarlarını daha uzun ömürlü kullanmak ,düzgün bir çalışma alanında çalıştırılıp çalıştırılmadığını belirleyebilmek adına mevazuatlar doğrultusunda düzenli aralıkta yapılan kontrol ve test işlemleridir.Basınçlı Kapların Periyodik  Kontrolleri ve referans standartlar aşağıdaki gibidir.
 

Kaldırma ve İletme Araçlarının Periyodik Kontrol ve  Muayenesinin amacı,  çalışma alanlarında kullanılmakta olan bütün araç ve malzemelerden kaynaklanabilecek,  kazaları engellemek ,ileride kaynaklanacak daha büyük zararlardan kaçınabilmek ve kullanılan araç aksesuarlarını daha uzun ömürlü kullanmak ,düzgün bir çalışma alanında çalıştırılıp çalıştırılmadığını belirleyebilmek adına mevazuatlar doğrultusunda düzenli aralıkta yapılan kontrol ve test aşamalarıdır.Kaldırma – İletme Araçlarının Periyodik  Kontrolleri ve referans standartlar aşağıdaki gibidir.

Detaylar..

SBE Mühendislik  iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre yapmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan tüm deney çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgilerini; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülke şartlarına uygun olarak saklamakla yükümlüdür. Bu bilinç ile kurulan laboratuvar yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini de içeren her türlü kayıt, dokuman veya teknik ve idari bilgiler gizli tutulur. İş sağlığı ve güvenliği ölçüm hizmetleri kapsamında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir.

Detaylar..