57579
ANASAYFA » KURUMSAL » TARAFSIZLIK VE GIZLILIK TAAHHUTLERI

Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütleri

SBE Mühendislik;
-Gerçekleştirdiği periyodik kontrol ve muayene hizmetlerinde bağımsızlığa, tarafsızlığa ve gizliliğe azami ölçüde önem vereceğini,
-Periyodik kontrol ve muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ve müşteri şikâyetlerinin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edeceğini,
-Periyodik kontrol ve muayene hizmetleri sunulan müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacağını,
-Kendi faaliyet kapsamı içerisinde yer alan tüm periyodik kontrol ve muayene taleplerinin, başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacağını,
-Periyodik kontrol ve muayene hizmetlerine erişimin; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacağını, mali veya diğer açılardan aşırı durumlar olmayacağını,
-Periyodik kontrol ve muayene müşterilerinin başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet vermeyeceğini,
-Faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacağını taahhüt eder.

Periyodik kontrol ve muayene faaliyetlerine katılan bütün personel kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır.

SBE Mühendislik, periyodik kontrol ve muayene faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir.

SBE Mühendislik, periyodik kontrol ve muayene faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.